SFK Drakonián

Umístění: Sci-fi & Fantasy klub Drakonián » klub » Stanovy SFK Drakonián

Přihlášení

Momentálně nejste přihlášen(a)! Prosím vložte své identifikační údaje níže. Pro přihlášení musíte mít zapnuté cookies.

Přihlásit se

Přihlásit přes MojeID

Zapomněli jste heslo? Nechte si zaslat nové: Zaslat nové heslo

Waybook - Spolujízda nejen studentů
dětská organizace Zálesák Most
TOPlist

Stanovy SFK Drakonián

Všeobecná ustanovení

 1. Název sci-fi klubu (dále jen SFK) je „SFK Drakonián“.
 2. SFK Drakonián je dobrovolným zájmovým sdružením, sdružujícím všechny zájemce o literaturu žánru sci-fi (dále jen SF), fantasy a hry na hrdiny.
 3. Sídlem klubu je Most.

Hlavní cíle činnosti

 1. Hlavním cílem SFK Drakonián jsou:
  1. sdružovat všechny zájemce o SF, fantasy a hry na hrdiny,
  2. informovat veřejnost o SF aktivitách a propagovat je,
  3. umožňovat vzájemný kontakt mezi členy SFK a jejich příznivci,
  4. informovat členy o všech aktivitách souvisejících s SFK,
  5. vydávat pro členy SFK klubový časopis a jiné informační materiály,
  6. organizovat samostatné společenské akce související s činností SFK, nebo aktivně spolupracovat při programové náplni větších akcích (Bohemiacon, Parcon a jiné),
  7. udržovat kontakt s jinými SFK a informovat je o aktivitách klubu.

Hospodaření

 1. Hlavním příjmy SFK Drakonián jsou dobrovolné členské příspěvky, případně výnosy z akcí pořádaných klubem.
 2. Tyto příjmy se užívají pouze pro účely klubu.

Organizace a struktura klubu

 1. V čele SFK Drakonián stojí předseda klubu, který má svého zástupce.
 2. Předseda klubu a jeho zástupce jsou zplnomocněni jednat jménem klubu při styku se státními úřady a ostatními SFK.
 3. Předseda klubu je každoročně volen jednotlivými členy klubu na prvním setkání v novém školním roce.
 4. Svého zástupce si jmenuje sám předseda.

Členství

 1. Členem SFK Drakonián se může stát každý zájemce o žánr SF, fantasy nebo o hry na hrdiny.
 2. Členství v SFK Drakonián je dobrovolné a rozvázání členství není nijak postihováno.
 3. Řádné členství je uděleno každému zájemci, který vyplní a podá přihlášku do klubu.
 4. Členství v SFK Drakonián může být ukončeno, pokud bude členu dokázáno jednání v neprospěch zájmů klubu.

Povinnosti a práva členů

 1. Řádní členové SFK Drakonián jsou povinni:
  1. pravdivě vyplnit přihlášku do klubu,
  2. řídit se stanovami SFK Drakonián.
 2. Řádní členové SFK Drakonián mají právo:
  1. zúčastňovat se akcí pořádaných klubem,
  2. zúčastňovat se schůzek klubu a vyjadřovat se ke všem otázkám týkajících se činnosti klubu,
  3. zúčastňovat se voleb předsedy a volit,
  4. odmítnout funkci předsedy klubu nebo jeho zástupce,
  5. vystoupit z klubu,
  6. být informováni o všech aktivitách klubu,
  7. odebírat veškerá periodika vydávaná pro účely klubu.

Tyto stanovy nabyly platnosti dne 11.9.1995.